OM SOONVISION

SOONVision er et samvirkeforetak som leverer bredbånd og kabel-tv til beboere i Son.

For kontaktinformasjon, åpningstider osv – se «Kontakt oss«

DOKUMENTER

Årsmøtet i Soon Vision i 2018 er fastsatt til 26. april, kl. 1900 på Catosenteret

Her finner du:

Agenda årsmøte 2018
Årsberetning og regnskap 2017
Innkomne saker 2018
Informasjon/styrets oppsummering 2017-2018 (ikke til behandling)

SOONVision Vedtekter

Andre dokumenter:

Referat årsmøte 2018
Referat årsmøte 2017
Referat fra årsmøtet 2016
Referat årsmøte 2015