PERSONER I SOONVISION

Følgende styre ble valgt på årsmøtet i 2020
Styreleder: Stein Roger Jørgensen
Nestleder: Kristin Kramås
Styremedlemmer: Kaare Knudsen, Morten Børud og Monica Lien Kjønsø
Varamedlemmer: Tor-Arne Kjærnsmo og Hans Chr. Haugen
Valgkomité: Ken Sletner og Håvard Sommernes

ADMINISTRASJONEN/Kontoret

Daglig leder: Henning Fleisje Andreassen
Kundeservicemedarbeider: Jørn Pearson


KONTAKTINFORMASJON alle henvendelser

Telefon ordinære henvendelser: 648 08 456 (hverdager kl 09-15)
Telefon for feilmeldinger: 648 08 456 (hverdager kl 09-21/helg kl 12-18)
E-post: kabel-tv@soon.no