OM SOONVISION

SOONVision er et samvirkeforetak som leverer bredbånd og kabel-tv til beboere i Son.

For kontaktinformasjon, åpningstider osv – se «Kontakt oss«

ÅRSMØTE 23.05.2024:

Det blir avholdt årsmøte torsdag 23. mai kl. 1900 i Soon Visions kontorlokale, Sagaveien 68.

Det vil ble krevd påmelding til årsmøtet ihht frist som kunngjøres her senere. Dersom mange påmeldte kan vi måtte flytte møtet et annet sted i nærheten.

Følgende saker skal behandles på ordinært årsmøte:
– Godkjennelse av årsregnskapet
– Anvendelse av årsoverskudd – godskrivelse av egenkapitalen
– Fastsette ramme for styrets og revisors godtgjøring
– Innkomne forslag til saker
– Valg

Forslag til saker og kandidater til ledige verv må være styret i hende senest i løpet av 8. mai (men aller helst innen 16. april). Benkeforslag er ikke tillatt.

Detaljert saksliste vil bil tilgjengelig på denne siden senest en uke før årsmøtet

Son, 14. mars 2024
styreleder Stein Roger Jørgensen (sign)
daglig leder Henning Fleisje Andreassen (sign)

.

ANDRE DOKUMENTER

Her finner du:

SOONVision Vedtekter

Andre dokumenter:

Referat årsmøte 2023
Referat ekstraord årsmøte 2022
Referat årsmøte 2022
Referat årsmøte 2021
Referat årsmøte 2020
Referat årsmøte 2019
Referat årsmøte 2018
Referat årsmøte 2017
Referat årsmøte 2016
Referat årsmøte 2015