STYRET I SOONVISION

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 23. mai 2019
Styreleder: Tor-Arne Kjærnsmo
Nestleder: Kristin Kramås
Styremedlemmer: Kaare Knudsen, Morten Børud og Monica Lien Kjønsø
Varamedlemmer: Hans Chr. Haugen og Stein Roger Jørgensen
Valgkomité: Håvard Sommernes og Ken Sletner

ADMINISTRASJONEN

Daglig leder: Henning Fleisje Andreassen (ansatt i 100% stilling)